Zdalne moduły wejść/wyjść serii EH-RIO2

Dane techniczne

Zdalne moduły we/wy z serii EH-RIO2 umożliwiają swobodne rozproszenie we/wy w instalacji. Używając modułów EH-RIO2, można precyzyjnie zaplanować i rozbudować we/wy oraz umieścić je tam, gdzie są potrzebne — blisko czujników i elementów wykonawczych. Montaż w pobliżu docelowych urządzeń to opłacalne rozwiązanie. Instalując moduły we/wy w skrzynce przyłączeniowej znajdującej się na maszynie lub w jej pobliżu, używa się mniej przewodów i nie trzeba stosować dodatkowych elementów sterowania i szaf. Rozwiązanie to jest korzystne we współczesnych modułowych procesach produkcyjnych, szczególnie przy modernizacji scentralizowanych systemów automatyki.

I Moduły we/wy przekształcają sygnały z urządzeń obiektowych do celów sygnalizacji stanu. Diody LED wskazują stan modułu, sieci, zasilania i kalibracji, a także stan punktu we/wy (ON/OFF/Error — Zał./Wył./Błąd lub diagnostyka). Na modułach we/wy przewidziano także miejsca na wyjmowane złącza listwowe oraz zapewniają one połączenie do celów komunikacji Fn-Bus i rozdziału zasilania obiektowego.

II Wyjmowane złącze listwowe zawiera 8 osobnych zacisków na okablowanie obiektowe. Moduły o wysokiej gęstości (16 wejść/wyjść cyfrowych) i pewne specjalne moduły funkcyjne są wyposażone w gniazdo 20-stykowe, do którego wymagane jest dostępne na rynku złącze 20-stykowe.

Montaż

Moduły we/wy montuje się na standardowej szynie DIN, łatwo wkładając je pionowo bez użycia dodatkowych narzędzi. Moduły można instalować oddzielnie albo jako kompletny, wstępnie zmontowany system. W jednej stacji podrzędnej magistrali obiektowej można umieścić maksymalnie 63 moduły we/wy.

 

Łatwa konserwacja

Dzięki wbudowanej zapadce do odblokowania poszczególne moduły we/wy można wyjąć i zamienić bez ponownego składania całej stacji EH-RIO2. W modułach EH-RIO2 przy każdym zacisku na wyjmowanym złączu listwowym znajdują się otwory styków testowych. Otwór styku testowego umożliwia sprawdzenie poziomu wejściowego lub wyjściowego za pomocą multimetru. Funkcja ta znacznie ułatwia rozwiązywanie problemów.

 

Łatwość użycia

Moduły we/wy są domyślnie wyposażone w wyjmowane złącze listwowe, dzięki czemu moduł można wykorzystać zaraz po dostarczeniu bez konieczności dodawania akcesoriów. Wyjmowane złącze listwowe łatwo się demontuje, bez konieczności usuwania przewodów lub zakłócania komunikacji systemowej.

Zapytaj o szczegóły oferty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Relpol S.A. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Polityce prywatności.*
Zapoznałem z treścią Polityki Prywatności*